Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

27.11.09

Cylch Hwyl a Gwaith Y Gwynfryn

Yn ychwanegol at waith llaw sy’n cael ei gynhyrchu yn ystod y flwyddyn, mae’r “cylch” yn hoffi cynorthwyo mudiadau elusennol. Rydym wedi dewis rhoi £630 i Dŷ Hafan.
Yn y llun gwelir Mrs Sian Jones yn cyflwyno siec ar ran y cylch i Mr Phil Thomas o Dŷ Hafan.

No comments:

Help / Cymorth