Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

29.12.09

PENBLWYDD 90


Dyma lun Mr D. Austin Thomas o Frynaman yn torri'r deisen i ddathlu ei benblwydd yn 90 oed yn ddiweddar. Cafodd barti yn Neuadd Gymunedol Eglwys y Santes Catrin yng nghwmni ei deulu a'i ffrindiau ar brynhawn Sadwrn, 10 Hydref. Tynnwyd y llun gan Sion Jones o Gastell Newydd Emlyn, sy'n briod a Mererid, nith Austin.

Dthlodd y teulu agos mewn cinio ar y Sul ac yna dathliad arall yn y Clwb Cinio yng Nghanolfan Gymunedol y Mynydd Du, gyda teisen arall.

No comments:

Help / Cymorth