Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

28.1.10

Actor a chyflwynwraig o Fri

Llongyfarchwn Aled Pugh ar ei bortread o Ryan yn y ffilm ‘Ryan a Ronnie’ a ymddangosodd ar y teledu adeg y Nadolig. Brodor o Dycroes yw Aled ac yn fab i Hywel a Sian Pugh.
Un arall o Dycroes a fydd yn ymddangos ar y teledu yn go gyson yn ystod yr wythnosau nesaf fydd Alex Jones. Bydd yn mynd oddi amgylch Ewrop gyda’r cyflwynydd Aled Samuel yn dangos inni rhai o rhagorfannau’r Cyfandir.

No comments:

Help / Cymorth