Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

30.1.10

CAPEL NEWYDD

Ar Fore Sul 20 Rhagfyr cynhaliwyd Gwasanaeth Nadolig yr Ysgol Sul. Roedd y Capel wedi’i addurno’n hardd gyda golygfeydd stori’r Nadolig ar bob sil ffenest. Bu’r ieuenctid sef, Cellan, Steffan, a Sara Hâf a Selina yn cymeryd rhan flaenllaw a’r plant iau, Elin, Georgina, Hayden, Sara, Tomos a Joshua yn swyno’r gynulleidfa wrth adrodd a chanu nifer o garolau. Yna i gloi’r cyfan, bedyddiwyd Dion Gwyn mab Nesta a Cenwyn Jones ac ŵyr Audrey a Cecil Jones; achlysur hapus iawn. Yn dilyn y gwasanaeth cafwyd cyfle i gymdeithasu yn y festri a mwynhau paned a mins pei.
Yn ôl yr arfer, cynhaliwyd y Pygain am 7 o’r gloch ar fore’r Nadolig. Cafwyd oedfa fendithiol o dan arweiniad y Parchg Morgan Llewelyn Jones a chymerwyd rhan gan Ryan, huw, Arnallt, Sian a’i gŵr Alex o Lundain, Delyth, Gerallt, Carwyn a Loreen. Y Parchg Morgan Llewelyn Jones hefyd, a fendithiodd Dion Gwyn.

No comments:

Help / Cymorth