Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

30.1.10

YSGOL FEITHRIN

Ar fore Iau, 17 Rhagfyr, daeth rhieni a theuluoedd y plant ynghyd i Festri Capel Newydd i’w gweld yn eu gwisgoedd hyfryd yn dathlu Gwyl y Geni. Diolch i’r “Antis” Rhian, Sian a Sharon am eu gwaith diflino yn hyfforddi’r plant eleni eto. Yna ar y bore canlynol, cafwyd ymweliad gan Sion Corn a thipyn o hwyl cyn i’r plant ddechrau ar eu gwyliau Nadolig.

No comments:

Help / Cymorth