Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

26.1.10

DEGAWD NEWYDD A CHYRRAEDD Y 100

Llongyfarchiade i Mrs Florrie Lewis o Gartref Glan Garnant ar gyrraedd ei chant a hynny ar ddiwrnod cyntaf 2010. Florrie oedd yr ail o bump a blant a anwyd i Annie ac Evan Evans – roedd tair merch, Elizabeth Ann, Florrie a Clarice, a dau frawd. Cyril a Haydn. Daeth Evan, y tad, i Frynaman o Dreorci i chwilio am waith yn y pylle glo. Gydag enw mor gyffredin, fel "Evan Evans Treorci" y cafodd y tad ei adnabod. Roedd Annie'r fam yn aelod o un o hen deuluoedd y pentre' – teulu'r Downs. Florrie yw'r unig un or pump I gyrraedd y garreg filltir nodedig yma, er rhaid nodi fod pedwar o'r plant wedi byw i oedran teg, a phob un o'r merched wedi croesi'r naw deg.
Ym 1934 fe briododd Florrie a David Tom (Defi Tom y Dwr), un o blant
Mary Jane a John Lewis y Gof. Ymgartrefodd y ddau ar Hewl Cwmgarw, nepell o Gapel Moriah, Ile ymaelododd Florrie er mwyn addoli gyda theulu'r gŵr. Bu'r ddau
yn aelodau ffyddlon o'r capel. Dilynodd ei chwaer Elizabeth Ann hi yn fuan wedyn gan iddi briodi un arall o fois Moriah.
Fe gollodd ei phriod ym 1992 ac er eu bod yn ddiblant, daeth nifer o'u theulu a ffrindie o'r capel i barti a gynhaliwyd yn y cartre' ar brynhawn ei phenblwydd. Roedd wrth ei bodd yng nghwmni'r plantos bach – Mali, Gruff a Megan, plant ei nith Nerys, ynghyd d Gethin a Twm – plant ei nith Nia.
Roedd yno deisen arbennig a chafodd nifer o anrhegion, gan gynnwys tusw o flode oddi wrth aelode Capel Moriah – yr aelod cynta' i gyrraedd y cant. Llogyfarchiade mawr iddi hi.

No comments:

Help / Cymorth