Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

18.1.10

EISTEDDFOD RHYDAMAN

Gohirwyd EISTEDDFOD RHYDAMAN oedd i'w chynnal ar ddydd Sadwrn 23 Ionawr yng Nghapel Gellimanwydd, Rhydaman tan 27 Mawrth 2010.
Penderfynwyd mai doeth o beth fyddai hyn oherwydd yr holl anghyfleustra mae'r eira wedi ei greu.
Am fanylion pellach cysylltwch a'r ysgrifenyddes Mrs Miriam E. Phillips, Clerc y Dref, "Ty Tadcu", 4 Llys y Nant, Heol y Brenin, Llandybie, Rhydaman SA18 2TL
01269 950870

No comments:

Help / Cymorth