Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

9.1.10

Dressage - Rhianwen Llewelyn
Llongyfarchiadau gweresog i Rhianwen Llewwlyn o Lanaman, ar ei llwyddiant diweddar mewn cystadleuaeth "Dressage".


Mae Rhianwen yn athrawes yn ysgol Gyfun Ystalyfera ac un o'i phrif ddiddordebau yw ceffylau, ac yn ddiweddar, roed dhi'n aelod o dim Cymru a fu'n cystadlu ym Mhencampwraieth Prydain yn Rowallan, Yr Alban. Gorffennodd Rhianwen yn y 7ed safle yn y gystadleuaeth Rhagbrofol ar ei cheffyl Tempest Firestorm - canlyniad canmoldadwy dros ben.

No comments:

Help / Cymorth