Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

10.1.10

Ysgol Gymraeg RhydamanMae disgyblion Ysgol Gyrmaeg Rhydaman wedi bod yn brysur dros yr wythnosau diwethaf. Dyma rai o'r llwyddiannau.
Tîm peldroed yr ysgol. Dyma’r bechgyn fydd yn mynd ymlaen i gynrychioli ardal Aman ym mhencampwriaeth au Dwyrain Myrddin.
Mae’r ysgol newydd dderbyn marc Ansawdd Ysgolion Iach Sir Gâr am y trydydd tro. Da iawn bawb!
Twm Morys – Bardd plant Cymru 2009/10 yn cynnal gweithdy Cymraeg gyda disgyblion blwyddyn 5
tîm peldroed merched Ysgol Gymraeg Rhydaman yw pencampwyr Ardal Aman eleni. Da iawn chi!
Bu dau dîm pelrwyd yn cystadlu ym mhencampwriaethau’r Urdd , Ardal Aman. Llongyfarchiadau iddynt. Bydd tîm A yr ysgol yn mynd ymlaen i’r gystadleuaeth rhanbarthol yn y flwyddyn newydd

No comments:

Help / Cymorth