Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

9.1.10

Penblwydd yn 90 oed

Penblwydd hapus iawn i Mrs Elizabeth Owen, Heol Tirycoed, Glanaman sy’n dathlu ei phenblwydd yn 90 oed ar Rhagfyr 26ain. Mae Elizabeth yn fam i Gloria a Terry ac mae ei hiechyd yn dal yn reit dda gan gofio ei hoedran. Mwynhewch eich diwrnod Mrs Owen a iechyd da i’r dyfodol.

No comments:

Help / Cymorth