Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

9.1.10

Urdd y Seren Fore

Ar y Sul cyntaf o Dachwedd cynhaliwyd y Gymanfa Ganu yng ngofal Mrs Davinia Evans, Noddfa. Cafwyd eitem adrodd gan Noddfa a grŵp canu o Bethesda Glanaman. Diolch i Mrs Margaret Rees, Penybanc. Roedd yn brynhawn hyfryd.
Erbyn hyn rydym yn bedwar Capel tra pan ddechreuwyd y Gymanfa yn 1936 roedd deg o gapeli yn cyrmyd rhan.

No comments:

Help / Cymorth