Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

7.2.10

Clwb Golff Glynhir

Cychwynnodd dathliadau canmlwyddaint Clwb Golff Glynhir yn Neuadd Goffa Llandybie ar Dachwedd 30eg gyda chyngerdd mawreddog. Ar yr achlysur arbennig hwn ymunodd dri o gorau meibion adnabyddus yr ardal sef Côr Meibion Llandybie, Côr Meibion Dyffryn Aman a Chôr Meibion Dinefwr. Canodd y corau unedig ddewisiad poblogaidd o ganeuon a blesiodd y gynulleidfa yn fawr iawn.
Arweinwyd y corau yn eu tro gan Mr Alun Bowen a Mr John Williams ond yn anffodus oherwydd damwain mid oedd Mr Ian Llewelyn, arweinydd Côr Dyffryn Aman yn gallu body n bresennol. Dymunwn gwellhad buan iddo. .
Cyflwynydd y noswaith oedd Capten y Clwb Golff sef mR Richard Blockwell. Yr oedd hefyd dwy unawdydd sef Mrs Joy Canock (soprano) a Mrs Catherine Lodwick ar y Delyn. Chwaraeodd Catherine Ar Hyd y Nos a cawsom siawns i glywed y Delyn Deires Gymraeg. Canodd Joy un o ganeuon adnabyddus Ivor Novello We’ll gather Lilacs. Swynwyd y dorf gan y ddwy unawdydd.
Yr oedd pawb yn gytun fod y noswaith yn ddechreuad teilwng a llwyddiannus iawn i ddathliadau canmlwyddiant y Clwb Golff.

No comments:

Help / Cymorth