Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

7.2.10

Llandybie a Denmarc

Wrth feddwl am wlad Denmarc daw nifer o bethau i’r meddwl, er enghraifft bacwn, ymenyn, Lego, Hans Christian Andersen efallai. Ar un adeg bu tîm peldroed arbennig iawn yn yr wlad a enillodd Cwpan Gwledydd Ewrop yn yr 90au. Ond a ydych yn cysylltu y wlad gyda rygbi? Wel, diolch i ŵr sydd a’i wreiddiau yn Llandybie efallai bydd pethau yn newid yn y dyfodol!
Mae Andrew Jones, mab Mike Jones a’r diweddar Marian Jones, heol Rhydaman a ŵyr y diweddar Mr Alcwyn Griffiths wedi sefydlu ac yn helpu rhedeg tim rygbi yn Helsnigor (lle mae castell Hamlet) heb fod yn bell o Copenhagen.
Cafodd Andrew ei addysg yn ysgol Gyfun Ystalyfera ac ar ôl dilyn cwrs ym Mhrifysgol Brunel yn Llundain fe raddiodd mewn Peirianneg. Mae wedi byw a gweithio yn Helsnigor oddi ar 1995 ers cyfarfod a merch o wlad Denmarc yn Seland Newydd. Ar y pryd roedd Andrew wedi gadael ei swydd yn Llantrisant er mwyn teithio o gwmpas y byd am flwyddyn a hanner. Ar ei deithiau fe gwrddodd a’i ddarpar wraig ac fel mae un peth yn arwain i’r llall mae gwyliau yn Seland newydd wedi arwain at dîm rygbi yn Denmarc.
Gofynnais nifer o gwestiynau i Andrew er mwyn cael syniad o fywyd yn Denmarc a darganfod pa fath o safon rygbi sydd yn y wlad.
Bywyd yn Denmarc? – Pobl gyfeillgar iawn yw’r brodorion. Mae gan Denmarc safon uchel o fyw ac mae ansawdd bywyd wlad yn un o’r gorau yn y byd. Maent yn fobl hwylus iawn gyda hiwmor digon tebyg i fobl Prydain. Nid yw’r bobl mor ddigymell a’r Cymry ond unwaith i chi wedi dod i’w hadnabod maent yn agos iawn. Rhaid trefnu popeth rhyw bythefnos, tair wythnos cyn unrhyw achlysur, does dim yn cael ei adael i’r funud olaf! Dywed Andrew ei fod wedi bod yn ffodus i wneud nifer o gyfeillion da drwy chwarae rygbi ac fel mae Andrew’n dweud mae bechgyn rygbi yr un peth ym mhob man yn y byd!

No comments:

Help / Cymorth