Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

14.2.10

Lowri Harries - Chwaraeon

Mae Lowri Harries o Stryd Talbot, Rhydaman wedi cael ei dewis gan Glwb Pel-droed Abertawe i fod yn y garfan ar gyfer ei tîm merched dan 12. Mae Lowri wedi cael ei dewis fel un o 20 sydd yn y garfan sy’n cynnwys chwaraewyr gorau Gorllewin Cymru.

Y mae Lowri sy’n ddeg mlwydd oed yn ddisgybl yn Ysgol Gymraeg Rhydaman. Mae’r garfan yn ymarfer bob nos Fercher a byddent yn chwarae yn erbyn timau fel Plymouth Argyle, Portsmouth, Caerdydd a Bryste.
Mae’n amlwg fod pel-droed yn y gwaed i Lowri gan fod ei thad Deian yn hyfforddi rhai o dimau ieuenctid Rhydaman. Pob hwyl yn 2010 ac i’r dyfodol.

No comments:

Help / Cymorth