Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

17.2.10

MURLUN T. LLEW JONES

Dyma furlun hyfryd a grewyd gan Mr Steffan Ebbsworth, athro Celf yn Ysgol Dyffryn Aman, a dau o ddisgyblion yr ysgol, Steffan Morris a Joshua Evans, 7G. Crewyd y llun ar gyfer diwrnod T. Llew Jones ac mae'r murlun yn portreadu rai o brif nofelau'r awdur. Mae'r murlun bellach wedi'i leoli yn yr Ysgol isaf. Mae'n werth ei weld!

1 comment:

Emma Reese said...

Da iawn chi! Gwych o furlun! Beth nesa?

Help / Cymorth