Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

7.2.10

CYMORTH CRISTNOGOL CWMAMAN

Cafodd Mrs Muriel Powell ei hanrhydeddu yng Nghlwb Golff y Garnant fis Tachwedd pan ddaeth cynrychiolaeth dda i ddiolch iddi am ei gwaith di-flino dros y blynyddoedd. Mae’n anrhydedd i fobl y Cwm fod un mor weithgar wedi bod wrthi yn codi arian mawr i’r achos teilwng hwn. Dymunwn bob hwyl i’r dyfodol i Mrs Powell ac hefyd i Dr Frank Powell am fod mor gefnogol i’w wraig a da yw datgelu fod Dr Powell wedi dod adref o’r ysbyty yn ddiweddar ac yn gwella o ddydd i ddydd. Pob dymuniad da iddo i’r dyfodol.

Gobeithio y bydd y pwyllgor yn cario ymlaen â’r gwaith elusenol y mae Mrs Muriel Powell wedi ei ddechrau yn y Cwm ac y bydd cefnogaeth yr ardal yn dal i fod yr un mor gryf. Dewch i ni estyn dwylo dros y môr gan ddiolch ein bod ninnau mewn ffordd i helpu’r rhai sydd yn llai ffodus na ni ac nad oes rhaid i ni bryderu am y pryd nesaf o fwyd.

No comments:

Help / Cymorth