Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

7.2.10

Llwyddiant Cenedlaethol i Fardd o Gwmaman


Trefnir Cystadleuaeth John Tripp gan yr Academi Gymreig i feirdd o Gymru yn darllen eu barddoniaeth eu hunain yn y Saesneg. Daeth yr un deg chwech enillydd o’r Rowndiau Rhanbarthol ynghyd yn y Rownd Derfynol ym Mae Caerdydd, a rhaid oedd iddynt ddarllen darnau gwahanol o’u gwaith i’r rhai a ddarllenwyd ganddynt yn y Rownd flaenorol. Dyfarnwyd yn un frydol gan y tri beirniad mai’r enillydd yn 2009 oedd Dafydd Wyn o Glanaman, a’i fod yn deilwng o’r wobr gyntaf o £500. Yn y llun gwelir Dafydd yn darllen ei farddoniaeth yn y Rownd Derfynol a gallwch weld rhai o’i ddarnau buddugol trwy ymweld â

www.academi.org/johntripp/i/135717

No comments:

Help / Cymorth