Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

6.2.10

NODDFA GARNSWLLT

Ar Sul 6 Rhagfyr cafwyd oedfa amrywiol o dan ofal chwiorydd yr Ysgol Sul. Y Sul canlynol cafwyd oedfa fendithiol iawn wedi ei harwain gan y diaconiaid. Awena Lewis oedd wrth yr organ.
Cynhaliwyd oedfa’r Nadolig ar Sul 20 o Rhagfyr o dan ofal yr Ysgol Sul.
Cyflwynwyd Ddrama’r Geni. Diolch i bawb a gymerodd rhan a hyfryd oedd gweld pawb wedi gwisgo yn y ffordd draddodiadol ar gyfer y perfformiad. Diolch i Gillian Tancock am ganu'r organ.
Diolch hefyd i Sioned Rees am ganu'r piano yn gyfeiliant i blant y Festri.

No comments:

Help / Cymorth