Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

21.2.10

Pensiynwyr y pentref

Rhai o blant ysgol y pentre fu’n diddanu’r aelodau ddechrau’r flwyddyn. Cafwyd amrywiol eitemau ganddynt sef côr, unawdwyr, grwpiau offerynnol a dawnsio modern. Prifathro newydd yr ysgol, Mr. Paul Mainwaring, oedd yng ngofal y plant ac yn cael eu gynorthwyo gan Mrs. Rees, y dirprwy-brifathrawes a Mr. Randal, un o’r athrawon eraill, ar y gitâr.Edrychir ymlaen at groesawu Major Ken Burton, Rhydaman i’r cyfarfod nesaf ac yna Mr. Paul Mainwaring y mis canlynol.

No comments:

Help / Cymorth