Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

20.3.10

CADAIR EISTEDDFOD YSGOL DYFFRYN AMAN 2010

Uchafbwynt Eisteddfod Ysgol Dyffryn Aman eleni oedd Seremoni Cadeirio’r Llenor a’r dasg eleni oedd creu araith ar unrhyw bwnc cyfoes.A’r enillydd? “Gorymdaith” sef Adam Jones o Lys Watcyn am ei araith ar “Annibyniaeth I Gymru”. Mae Adam yn y Chweched Isaf ac yn astudio Cymraeg, Hanes ,Addysg Grefyddol ac Almaeneg. Yr ail eleni oedd Sara Jones o flwyddyn 11 a rhannwyd y drydedd wobr rhwng Catrin Moses o’r Chweched Isaf a Catherine Richards o flwyddyn 11.

No comments:

Help / Cymorth