Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

20.3.10

EISTEDDFOD DYFFRYN AMAN 2010

Er yr oerfel, tywynnodd yr haul a chynhesodd y dorf i’r amrywiaeth o gystadlaethau llwyfan. Cafwyd gwledd i’r llygad a’r glust. Y panel beirniaid eleni oedd Mrs Eirwen Thomas, Mr Glynog Davies, Mrs Eira Davies, Mrs Lynne Llewelyn, Mrs Bethan Morgan a Mr Ian Llewelyn a mawr fu eu cyfraniad yn ystod y dydd.
Llys Watcyn oedd yn fuddugol ond roedd cydweithio arbennig rhwng timau’r chweched i gyd. Uchafbwynt y diwrnod oedd cadeirio'r Llenor buddugol ac eleni oedd Adam Jones o Lys Watcyn.
Y bachgen a’r ferch a gyfrannodd fwyaf i ‘r cystadlaethau llwyfan oedd Brychan Gruffydd-Davies o Lys Amanwy a Catrin Soons o Lys Watcyn.
Dyma restr o rai unigolion eraill a fu’n llwyddiannus:-


Unawd Piano - 1af Lucy Tootle 2il Catrin Clarke
Unawd Gitar - 1af James Hunt 2il Ynyr Thomas
Unawd Chwythbrennau - 1af Catrin Soons 2il Cerys Smith
Unawd merched - 1af Beth Blackford Jones 2il Marina Cannard 3ydd Catrin Soons
Llefaru (Iaith Gyntaf) - 1af Daniel Leyshon 2il Cerys Smith 3ydd Nia Willians/Catrin Soons
Dawns Unigol - 1af Ffion Thomas 2il Sion Thomas 3ydd Arthur Arnold
Unawd Bechgyn - 1af Brychan Gruffydd-Davies 2il Brycham Millett 3ydd Cerith Evans
Llefaru (Ail-Iaith) - 1af Mathew Thorn 2il Jodey Thomas 3ydd Joshua Winkley

No comments:

Help / Cymorth