Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

10.3.10

Capel Newydd - Y Betws

Yn dilyn yr adroddiad mis Rhagfyr ynglyn â’r Gwasanaeth nadolig a’r bedydd dyma yn awr lun o Dion Gwyn ym mreichiau’i fam a'i dad, Nesta a Cenwyn. Gwelir ieuenctid a phlant y capel yn y cefndir.

No comments:

Help / Cymorth