Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

15.8.10

LLONGYFARCHIADAU YSGOL Y DDERWEN

Da oedd clywed fod Ysgol y Dderwen, Caerfyrddin wedi ennill y graddau uchaf posib – saith Gradd I yn eu harolwg diweddar. Nodwyd bod canrannau’r graddau ar gyfer addysg lawer yn uwch na’r canrannau cyfartalog ar gyfer Cymru a bod pob agwedd o waith a bywyd yr Ysgol yn arbennig o dda.
Llongyfarchiadau mawr iddynt hwy o dan arweiniad ei prifathro medrus ac ymroddgar, Mr. Huw Watkins, brodor o’r pentref a mab Eilir a’r diweddar Eifion Watkins, Llanerch, Heol Pontarddulais

No comments:

Help / Cymorth