Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

6.8.10

NODDWYR

Ydych chi’n dod o Ddyffryn Aman, neu ydy’r ardal yn agos at eich calon ac eisiau gweld y Gymraeg yn ffynnu. Beth am gefnogi’r papur bro lleol a dod yn noddwr i Glo Mân. Mae gennym ddau gynnig.

                  a. noddi’r papur am £10. Bydd eich enw yn ymddangos fel noddwr mewn rhifyn cyfredol.
                  b. Noddi’r papur am £25 a derbyn copi misol o Glo Mân trwy’r post.

Os hoffech ddod yn noddwr yna cysylltwch ag Edwyn Williams, 37 Heol Waterloo, Capel Hendre, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3SF – edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

No comments:

Help / Cymorth