Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

17.10.10

CWMNI DRAMA'R GWTER FAWR


Yn ystod mis Awst, bu aelodau’r cwmni yn brysur yn perfformio dwy ddrama un act yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nglyn Ebwy.Amser cinio dydd Llun, roedd Theatr y Maes dan ei sang i wylio perfformiad o “Corffŵ” gan Peter Hughes Griffiths, tra roedd cynulleidfa deilwng yno ar y Nos Fawrth i wylio “Dominô” gan Rhiannon Parry yn y gystadleuaeth Actio Drama Fer. Yn anffodus, er cystal y perfformiad, chawson nhw ddim gwobr eleni.
Nos Lun, Medi 20fed, cafodd trigolion yr ardal gyfle i weld y ddwy ddrama yn Yr Aelwyd, ac er bod rhai wedi gweld un neu’r llall yng Nglyn Ebwy, fe ddaethon nhw unwaith yn rhagor i gefnogi, - ac mae’r Cwmni yn ddiolchgar dros ben am gefnogaeth y selogion. Gan mai dwy gomedi oeddent, cafwyd digon o chwerthin iach, diniwed a phawb yn gadael mewn hwyliau da.

No comments:

Help / Cymorth