Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

25.11.10

Tim Pel droed Newydd

Mae tim peldroed merched dan 15 Rhydaman/ Saron yn cynnwys llawer o ferched o bentre Llandybie. Bu’r tim yn cystadlu yn nhwrnament pel droed yn Pontyberem yn ddiweddar a cafwyd diwrnod day n eu cystadleuaeth gyntaf

No comments:

Help / Cymorth