Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

7.12.10

Dathlu 90!

Dymuniadau gorau i Mrs Iris Evans, Heol y Gelynen a ddathlodd ei phenblwydd yn 90oed ar 15 Hydref. Cafodd gwmni llu o ffrindiau a chymdogion ynghyd ag aelodau'r teulu i'w helpu i ddathlu'r achlysur  a chafwyd dathliad pellach yn y Clwb Cinio yng Nghanolfan y Mynydd Du, Dydd Llun 18 Hydref.

No comments:

Help / Cymorth