Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

7.12.10

Dathlu Côr Meibion Dyffryn Aman yn 20 oed

Mae’r Côr yn ugain blwydd oed eleni ac yn brysur gyda pharatoadau ar gyfer dathlu’r achlysur arbennig hwn.  Cynhelir sawl cyngerdd cyn y Nadolig gyda'r Cyngerdd yr Ugain Mlwyddiant yn cael ei gynnal ar y 26ain o Dachwedd yng Nghapel Bethel Newydd am 7.30 o’r gloch.  Arweinydd y Côr yw Mr. Ian Llywellyn gyda Mr. Berian Lewis yn cyfeilio. Elin Manahan Thomas, y Soprano fyd enwog, a’i gŵr sef y baritôn, Robert Davies, oedd gwestai’r noson.  

No comments:

Help / Cymorth