Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

8.12.10

NEGES O AMERICA

Braf yw derbyn newyddion am lwyddiant bobl ifanc y pentref. Y person dan sylw y mis yma yw Mallt, merch Ann ac Eirwyn Thomas, Heol y Betws. Mae Mallt wedi ymgartrefu ers nifer o flynyddoedd yn America lle bu hi'n gweithio mewn swyddi cyfrifol yn ardaloedd Virginia a Florida. Bellach mae Mallt yn byw yn ardal South Carolina ac yno mewn lle o'r enw Spartanburg disgwylir agoriad Coleg Meddygol newydd yn 2011. Yn ddiweddar penodwyd Mallt yn gofrestrydd (Director of Admissions) i'r Coleg, lle byd dyn dethol ceisiadau, cynnal cyfweliadau a thywys myfyrwyr o amgylch y Coleg.
Dymunwn lwyddiant pellach a phob bendith i  Mallt yn y swydd.

No comments:

Help / Cymorth