Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

7.12.10

OEDFA ARBENNIG yn Y GWYNFRYN

Dydd Sul 17 Hydref cawsom oedfa arbennig yn y prynhawn yng Nghapel y Gwynfryn, Rhydaman. Yn ymuno ag aelodau’r Gwynfryn oedd Gellimanwydd a Moreia, Tycroes.

Mr Nigel Davies, Swyddog Mudiad Ieuenctid Caerfyrddin, oedd yn anerch. Dechreuodd y Gweinidog Y Parch Emyr Wyn Evans drwy weddi a darllen o’r beibl. Yna daeth aelodau o Clwb Hwyl Hwyr ymlaen i gymryd at y rhannau arweiniol, sef Lowri Wyn, Lowri Harries, Mari Llywelyn, Dafydd Llywelyn ac Elan Daniels.
Defnyddiodd Nigel Davies amryw gyfrwng i gyflwyno hanes Saul mewn ffordd hynod ddiddorol oedd yn apelio at bob oedran.
Gorffenwyd drwy weddi gan Y Parchg Dyfrig Rees, Gweindog Gellimanwydd a Moreia.
Wedi’r oedfa trefnwyd cwpanaid o de yn festri’r Gwynfryn. Roedd yn oedfa arbennig ac yn wir fendith fod yn bresennol.

No comments:

Help / Cymorth