Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

7.12.10

Priodas Dda

Ddiwedd mis Gorffennaf priodwyd Dr.Ceris Meleri Wyn, merch ifancaf Dafydd a Mair Wyn, Heol Tirycoed, Glanaman a Dr.Edmund Hazell, mab hynaf Alan a Maureen Hazell, o Oldham, Manceinion, yng Nghapel Coleg yr Iesu, Rhydychen. Yr oedd yn achlysur arbennig gan fod y ddau wedi bod yn fyfyrwyr yng Ngholeg yr Iesu wyth mlynedd yn ôl.

Yr Offeiriad oedd Canon John Sykes, Caplan i’r Frenhines Elizabeth ac yn gyn-ficar o Oldham, ffrind agos i deulu Edmund. Y Gwas Priodas oedd Paul Halloran, ffrind Edmund, a’r ddwy forwyn briodas oedd Jane Wyn-Hughes (chwaer Meleri) a Sian Elin Davies (ffrind Meleri). Cafwyd gwisgoedd y merched o siop Llandeilo Huw Rees, sy’n byw yn Heol Tirycoed, Glanaman, ac yn ffrind mynwesol i deulu Meleri. Y ddau Dywyswr oedd Gwydion Morgan Wyn (brawd Meleri) a William Hazell (brawd Edmund). Y delynores oedd Carys McMillan (ffrind y pâr ifanc) a’r Tenor Patrick Gilday oedd yr unawdydd yn canu “Pan Fo’r Nôs yn Hir” yn y Gymraeg, gan Ryan Davies, yn ystod y Cofrestru. Sam Chandler (ffrind y Briodfab a’r Briodferch) oedd yr Organydd.
Cafwyd y wledd briodas yng Ngwesty’r Pedwar Pilar ar lannau’r Tafwys ac fe dreuliwyd y mis mel yn Mecsico. Mae Meleri ac Edmund wedi ymgartrefu yn Reading a dymunwn bob hapusrwydd a iechyd da iddynt i’r dyfodol.

No comments:

Help / Cymorth