Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

6.3.11

Pythefnos Masnach Deg 2011

Bydd Pythefnos Masnach Deg eleni ar Llun 28 Chwefror – Sul 13 Mawrth – ac mae Diwrnod Y Trwynau Coch Comic Relief ar 18 Mawrth.
A fyddai unrhyw un sy’n trefnu unrhyw ddigwyddiad neu sydd angen cymorth ar gyfer cynllunio digwyddiad, gysylltu ag Edwyn Williams
cyn gynted a phosib – edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk
Os oes yna ysgolion sy’n cynllunio digwyddiadau, er nad ydynt yn agored i’r cyhoedd a fyddech mor garedig a gadael i ni wybod. Bydd hyn yn ein cynorthwyo pan yn adnewyddu ein cais am Statws Tref Masnach Deg.
Os hoffech i ni hyrwyddo eich digwyddiad fel rhan o rhaglen Pythefnos Masnach Deg yna gadewch i ni  wybod.
Rydym yn gobeithio cynnal ein Banana Split Enfawr blynyddol yn yr Arcade unwaith eto. Hefyd bydd y ffilm “Small Revolutions” ar gael i’w dangos. Mae’r ffilm yn cynnwys Diwrnod hwyl Ysgol Dyffryn Aman ac yn dilyn y beicwyr oedd ar y daith 500 milltir Masanch Deg wrth iddynt fynd o i-Smooth i Ganolfan y Mileniwm, Caerdydd.
Cysylltwch â Phil os hoffech ei dangos – mae tua 10 munud o hyd. Am fwy o wybodaeth am Pythefnos Masnach Deg, neu i archebu bunting masnach deg i helpu creu record byd a hyrwyddo neges Masnach Deg ar draws y byd yna ewch i www.fairtrade.org.uk

No comments:

Help / Cymorth