Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

12.4.11

‘Bytes i’w Blasu’

Cynhaliwyd cystadleuaeth ffotograffig i aelodau’r grŵp yn ddiweddar.  Fe’i trefnwyd gan Mr Allan Frost, - ffotograffydd proffesiynol o ‘Ajay Photography’.  Thema’r gystadleuaeth oedd ‘Oerfel’, a dyfarnwyd Mr Morlais Pugh yn fuddugol, Mr Nolan Williams yn ail a Mr Meirion Hopkins yn drydydd.  Llongyfarchiadau i’r tri. Mae ‘Bytes i’w Blasu’ yn cwrdd ar ddydd Llun a dydd Iau am awr o hyfforddiant, - un i un, yng nghanolfan Y Maerdy yn Nhai’rgwaith.  Croeso i chi alw heibio am sgwrs, ac mae ambell le ar gael o hyd.

Rhif ffôn y Canolfan y Maerdy yw: 01269 826893.

No comments:

Help / Cymorth