Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

18.4.11

Cymorth Cristnogol Cwmaman

Daw mis Mai eleni eto a bydd yn amser i bawb ohonom feddwl sut y gallwn gefnogi Cymorth Cristnogol.  Mae’r pwyllgor lleol yn y Cwm yn llawn syniadau am godi arian ac yn gofyn yn daer i drigolion Cwmaman eu helpu unwaith yn rhagor. Bydd yr wythnos yn cychwyn ar yr 8fed o Fai gyda’r Gwasanaeth Cymorth Cristnogol agoriadol yn cymeryd lle yng Nghapel Bethesda, Glanaman ac yn dilyn bydd yno wythnos llawn gweithgareddau.  Felly o’r 8fed hyd at y 15ed o Fai bydd hon yn Wythnos bwysig iawnn a cheir mwy o fanylion yng Nglo Mân mis Mai.  Dymuna’r pwyllgor ddiolch i bawb am eu cefnogaeth ar hyd yr amser, ac  maent yn siwr y bydd pobl Cwmaman yn gwneud eu gorau glas unwaith yn rhagor i helpu’r bobl hynny sydd yn llai ffodus na ni.

No comments:

Help / Cymorth