Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

21.4.11

Caffi Hoffi Coffi


Ar ddydd Iau 17 Mawrth 2001 roedd y newyddiadurwr teledu, a’r cyflwynydd Huw Edwards, yn cwrdd â Chyfarwyddwr newydd Academi Hywel Teifi, ac yn agor Hoffi Coffi yn swyddogol.

Mae’r caffi newydd yn fan cyfarfod newydd i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg ar gampws Prifysgol Abertawe, ac yn lle iddyn nhw gymdeithasu a chwrdd yn ddyddiol.

Er cof annwyl am ei dad, Hywel Teifi, bydd Huw yn dadorchuddio murlun o awdl fuddugol yr Athro Tudur Hallam, o Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe, a enillodd Gadair Eisteddfod Genedlaethol 2010.

Mae’r fenter hon yn cefnogi amcanion Academi Hywel Teifi - a enwyd ar ôl Yr Athro Hywel Teifi Edwards a dreuliodd ei yrfa academaidd ym Mhrifysgol Abertawe  - i hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg, ymchwil amlddisgyblaethol gan hybu cydweithio, mentergarwch a chreu cyfleoedd trwy gyfrwng y Gymraeg.

No comments:

Help / Cymorth