Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

23.4.11

Cerdded â thrwynau coch!!!


Efallai i rai o’n darllenwyr gael sioc ar brynhawn Gwener, 18 Mawrth, os gweloch chi bedwar person wedi eu gwisgo mewn coch gwyn a du a chanddynt  bobi drwyn coch, yn rhedeg ar hyd y ffordd o’r Ganolfan lawr drwy’r cwm i gyfeiriad Rhydaman.  Roedd Scott, Eleri, Ffion a Siân wedi cael eu noddi i redeg  Frynaman i Rydaman ar ddiwrnod Trwynau Coch. Roedd y dechrau’n hawdd - rhedeg  lawr y dyffryn - ond o..o..o  y sioc o sylweddoli, ar ddiwedd y 6 milltir, y byddai rhaid iddyn nhw gerdded bob cam yn ôl hefyd!!!
Diolch byth – dim ond tynnu coes oedd y sawl a ddywedodd hynny wrthyn nhw a chwarae teg i’r pedwar dewr, fe godon nhw gyfanswm o £500 at yr elusen.

No comments:

Help / Cymorth