Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

25.4.11

Cwis Chwaraeon Trawsffiniol - Brynaman

Trefnwyd cwis chwaraeon ar y cyd rhwng Menter Bro Dinefwr a Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot ar 10 Mawrth yng Nghlwb Rygbi Brynaman. Alun Wyn Bevan, y sylwebydd enwog yn wreiddiol o Frynaman oedd cwisfeistr y noson. Braf oedd gweld nifer o dimoedd yn cystadlu. Llongyfarchiadau i’r tim buddugol sef tim o glwb golff Garnant. Diolch i bawb am eu cefnogaeth, ac edrychwn ymlaen i cwis chwaraeon trawsffiniol 2012

No comments:

Help / Cymorth