Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

20.4.11

Chweched Dosbarth Hael

 Stephanie, Tomos, Joseff ac Elen ar ran prif swyddogion Ysgol Dyffryn Aman yn cyflwyno siec o £200 i Mr Peter Comley ar ran Apel 'Race for Jake' gyda'r arian yn mynd tuag at ymchwil i Duchenne Muscular Dystrophy.  Codwyd yr arian mewn casgliad yn y Gwasanaeth Carolau a gweithgareddau Chweched Dosbarth.

Stephanie a Ffion - dwy o brif swyddogion Ysgol Dyffryn Aman yn cyflwyno siec o £200 i Mr Phil Thomas Ty Hafan.  Codwyd yr arian yng Nghinio Dawns y Chweched Dosbarth.

No comments:

Help / Cymorth