Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

19.4.11

COGYDD Y DYFODOL CYMRU (FUTURE CHEF)


Llongyfarchiadau mawr i Steffan Davies, Parc y Llan, Llandybie ar ennill cystadleuaeth FutureChef Cymru 2011  yng Nghastell Nedd. Wrth ennill y gystadleuaeth roedd Steffan yn mynd i'r rownd Genedlaethol Brydeinig i gynrychioli Cymru a chafodd  ei chynnal ar 21 Mawrth yng Ngholeg Kingsway, Westminster.
Coginodd Steffan mecryll wedi ei ffrio gyda chacen bysgod coley a chorgimwch ar wely o jam chili, ac i ddilyn brownie siocled a chnau gyda hufen toffi.
Mae Steffan yn ddisgybl ym mlwyddyn 12 yn astudio Lefel A yn Tregib, Llandeilo.
Eleni gwelwyd record o ran yr ysgolion a gofrestrodd ar gyfer cystadleuaeth "FutureChef". Roedd 739 ysgol a 7897 o fyfyrwyr yn cystadlu. Yr ennillydd wedi cystadleuaeth agos o safon uchel oedd Jessica Higgins o Bromsgrove.

No comments:

Help / Cymorth