Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

19.4.11

Neuadd y Pentre, Garnswllt

Roedd Nos Wener 11 Mawrth yn Noson Agored yn y Neuadd. Rhoddodd y Cyng Alun Lewis fras-ddarlun o hanes codi'r neuadd. Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf yn yr awyr agored yn 1947 ac wedyn yn Festri Capel Noddfa.

Y neuad dyn unig adeiladwyd ar y cychwyn, yna adeiladwyd cegin, ystafelloedd eraill a chawodfa. Roedd tim y Cathan Stars a chlybiau eraill yn ei ddefnyddio.

Hyfryd oedd gweld Emyr Davies yn bresennol, oherwydd bu ei dadcu yn un o'r bobl prysur a frwydrodd yn gryf i gael neuadd yn Garnswllt. Cofiwn hefyd am ein cyndadau a fu yn rHoi arian allan o'u cyflog yn y gwaith glo tuag at y neuadd. Ar y diwrnod yr agorwyd y neuadd claddwyd tadcu Emyr, felly roedd yn ddiwrnod cymysg o hapusrwydd a thristwch.

1 comment:

Anonymous said...

If you could e-mail me with a few suggestions on just how you made your blog look this excellent, I would be grateful.

Help / Cymorth