Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

29.4.11

Priodas Aur - Betws

Llongyfarchiadau mawr i Cecil ac Audrey Joens, Siop y Pentref ar ddathlu eu piodas Aur. Daw Cecil yn enedigol o Felindre ac Audrey o Maes Ty Clyd, Heol y Garn, Betws. Priodwyd Cecil ac Audrey yng Nghapel newydd ar Ebrill 1af 1961 a bendithwyd hwy a dau fab, Bleddyn a Cenwyn. Mae ganddynt nifer o wyrion ac yn cael amser hapus yn eu cwmni.
Dathlwyd yr achlysur gyda teulu a ffrindiau yng Nghlwb Rygbi'r Betws. Dymunwn pob bendith a iechyd iddynt wrth droedio tua'r diemwnt.

No comments:

Help / Cymorth