Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

3.5.11

Clod i Cresci. Gwaun Cae Gurwen


“Cwbl annisgwyl”oedd ymateb Mr Dai Cresci pan gafodd dystysgrif yn enwi Parlwr Hufen îa Cresci yn un o ddeg atyniad gorau o dan ‘Gorau’r Cymoedd’, ‘Valley Essentials Top 10’.  Y nôd yw denu pobl i gael profiadau pleserus, a gwahanol yng nghymoedd y De.  Llongyfarchiadau mawr i Barlwr Hufen îa croesawus Cresci.

No comments:

Help / Cymorth