Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

3.5.11

MASNACH DEG RHYDAMAN


Nos Wener 11 Mawrth, 2011 daeth criw da i'r Arcade i gymryd rhan yn y Banana Split Masnach Deg  enfawr. Dyma'r trydydd flwyddyn i ni gynnal y banana split ac roedd eleni yn well nag un y llynedd.

I ddechrau roedd angen gosod y byrddau ar hyd yr arcade, yna y cafnau. Roedd angen leinio'r cafn gyda ffoil aliminiwm.

Wedi hyn daeth pobl ifanc y capeli a clybiau ieuenctid cristnogol y dref i dorri'r bananas a'u gosod ar hyd y cafn. Y peth nesaf i wneud oedd rhoi'r hufen ia, hufen a saws siocled ar y banana split.

Erbyn 6.15 roedd popeth yn barod i'w fwyta. Cafodd pawb lwy ac ar ol i Paul Griffiths ddweud ewch dechreuodd pawb i fwyta.
Yn ogystal roedd stondin yn gwerthu nwyddau ar gyfer diwrnod Y Trwynau Coch sydd i'w gynnal nos Wenere nesaf

No comments:

Help / Cymorth