Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

4.5.11

Eisteddfod Ysgol Gwaun Cae Gurwen

Cynhaliwyd Eisteddfod Flynyddol yr ysgol eto eleni ar Ddydd Gwyl Dewi a chafwyd ddiwrnod arbennig. Roedd yna cystadlu brwd rhwng llysoedd yr ysgol a gwnaeth pawb berfformio’n arbennig o dda ar lwyfan yr ysgol. Prif lenor ac enillydd Cadair yr ysgol eleni oedd Hannah Leyshon o flwyddyn 6 ysgrifennodd stori greadigol yn deillio o chwedl Dwynwen. Diolchwn i bawb a gefnogodd y plant mewn unrhyw fodd ac yn enwedig i’n beirniaid am y diwrnod, Mrs Glenys Kim Protheroe (adrodd), Mr Wayne Pedrick (cerdd), Mrs Emma James (celf) a Mrs Ceri Jenkins (llenyddiaeth). Braf oedd gweld cymaint o rieni, perthnasau a ffrindiau’r ysgol wedi bwrw i mewn i fwynhau’r dathliadau gyda ni.

No comments:

Help / Cymorth