Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

5.5.11

Cor Meibion Llandybie

Dyma lun diweddaraf o gor Meibion Llandybie. Bydd y cor yn cynnal eu Cyngerdd Mawreddog Blynyddol yn Neuadd Goffa Llandybie ar Nos Wener 13 Mai. Dewch i gefnogi un o'r corau meibion hynaf yng Nghymru a sefydlwyd yn 1908 - cewch wledd o ganu. Harriett Webb y Mezzo-soprano yw'r gwestai.
Mae'r cor yn croesawu aelodau newydd yn gynnes iawn. Bob Nos Fawrth a nos Iau am 7 o'r gloch yn Neuadd y Pensiynwyr mae'r cor yn cyfarfod o dan arweiniad Mr Alun Bowen gyda Mr Jonathan Rio yn cyfeilio.

No comments:

Help / Cymorth