Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

12.6.11

ABERTAWE'N FFLAM

Gall neb amau – taw Abertawe oedd canolbwynt sylw Cymru a thu hwnt yn ystod wythnos gwyliau’r Sulgwyn. Gyda Mr Urdd yn troedio tir Tawe a’r sioe gerdd uwchradd yn cofio’r ddinas yn wenfflam yn ystod yr Ail Ryfel Byd – roedd yr alarch hefyd yn arnofio’n falch wrth i Abertawe ennill ei lle yn y prif Gynghrair pêl-droed!
Yn sicr – chwythodd fflamau llwyddiant dros Abertawe!

No comments:

Help / Cymorth