Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

28.6.11

Merched y Wawr Cangen GwaunGors

Yng nghyfarfod Mis Ebrill croesawodd ein Llywydd Bethan Williams ein gwraig wadd Mrs Mair Wyn atom yn gynnes. Mae hi’n wraig brysur iawn gyda llawer o ddiddordebau.  Un o Drimsaran yw hi a dylanwad ei theulu a’r diwylliant yn pentref yn drwm arni.  Dechreuodd gystadlu mewn eisteddfodau yn ifanc iawn ac yn dal i wneud.  Rhannodd rai o’i hoff gerddi gyda ni, gan amrywiaeth o feirdd.  Dechreuodd gyda ‘Y Border Bach’ gan Crwys, chloi gyda cherdd T. Llew Jones ‘Cwmalltcafan’.  Diolchwyd iddi am noson ddifyr a hwylus gan Bethan.

No comments:

Help / Cymorth