Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

28.6.11

Ysgol Gymraeg Gwaun Cae Gurwen - Beirdd o fri!

Ar ddechrau’r flwyddyn fe wnaeth disgyblion blwyddyn 5 a 6 cystadlu yng ngystadleuaeth barddoniaeth. Y dasg oedd i ysgrifennu cyfres o gerddi Saesneg gyda’r gobaith i gyhoeddi gwaith yr enillwyr.
Ar Dydd Iau, Mai 5ed, derbyniodd yr ysgol llythyr yn cyhoeddi bod 15 o ddisgyblion yr ysgol wedi bod yn lwyddiannus yn y gystadleuaeth. Edrychwn ymlaen at weld eu gwaith mewn llyfr cyhoeddedig erbyn mis Gorffennaf. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd!

No comments:

Help / Cymorth