Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

6.6.11

Ysgol Llandybie -Eisteddfod yr Urdd 2011

Bu'r brwdfrydedd yn Ysgol Llandybie yn fawr wrth baratoi am Eisteddfod Yr Urdd eleni eto.


Cynhaliwyd eisteddfod ysgol ar y cyntaf o Fawrth ac yna aeth llawer o gynrychiolwyr ymlaen 1'r eisteddfod gylch yn Rhydaman ar y pumed o Fawrth . Cawsom ddiwrnod llwyddiannus dros ben gyda'r cystadlaethau yma'n cipio'r wobr gyntaf.

1. Adrodd dan wyth - laf Cerys Bowen
2. Unawd 8-10 -1af Megan Jones
3. Unawd 10-12 - 1af Ceri- Ann Lewis
 4.Unawd ffidil 1af Melissa Dougan
5.Unawd prês - 1af Seren Lloyd
6.Ensemble dan 12   - I af. Sian James, Annis Wigley, Ceri- Ann Lewis, Bethany Evans

Roedd rhain wedyn yn cystadlu yn ysgol Tregib yn yr Eisteddfod Sir a dyma'r canlyniadau.

Cerys Bowen — 3ydd
Megan Jones — Ail
Ceri-Ann Lewis-Ail
Melissa Dougan- Trydydd Ensemble dan 12- Ail
Seren Lloyd- CYNTAF

Roedd  Seren Lloyd felly yn cynrhychioli Ysgol Llandybie a Sir Gaerfyrddin yn yr Eisteddfod yn Abertawe elem.

No comments:

Help / Cymorth