Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

4.10.11

Sgwd y Gân

Fel rhan o ddathliadau pen blwydd Ffederasiwn Sefydliad y merched Sir Gâr bydd Heledd Cynwal yn lawnsio CD cyntaf y Ffederasiwn Sir 'Sgwd y Gân / Cascade of Song' ar nos Wener Hydref 7fed yn Festri Capel Newydd Llandeilo. Bydd  Côr Zenaphonics a Parti Llefaru Merched Bancyfelin yn cymryd rhan.
Ffurfiwyd y Côr sydd yn cynnwys aelodau o ‘r WI ar draws y sir,  dwy flynedd yn ôl, pan gynhaliodd y Ffederasiwn Gyngerdd Nadolig Dilyn y Seren.  Mae enw’r Côr yn deillio o enw’r arweinydd Zena Jenkins.  Roedd Parti Llefaru Merched Bancyfelin yn enillwyr haeddianol yn Eisteddfod Cymru Sefydliad y Merched diwethaf.

No comments:

Help / Cymorth